Disclaimer One2gether travel, Single reizen en Éénouder Vakanties.

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie op de site van One2gether travel zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden. Eventuele tik- en drukfouten en kennelijke vergissingen blijven echter voorbehouden. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de One2gether travel websites, brochures, flyers, advertenties en overige One2gether travel publicaties. De uitgebreide vlucht- en reisinformatie wordt u gebracht onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

One2gether travel is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door One2gether travel gecreëerde internetsites, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van onze publicaties. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de One2gether travel website. De gegevens op onze website en van onze andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door One2gether travel worden gewijzigd. Verwijzingen of verbindingen naar andere internetsites of bronnen die niet eigendom zijn van One2gether travel zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook niet van partijen waarmee wij samenwerken.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze algemene voorwaarden

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de One2gether travel website, brochures, flyers, advertenties en overige One2gether travel publicaties mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze”.